O projektu

Evropska unija vrši rekonstrukciju 139 objekata lokalne infrastrukture u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini. Cilj je da se ponovo uspostave normalni uslovi života za ljude iz tih lokalnih zajednica. Tip korisnika: Stanovnici lokalnih i mjesnih zajednica.

Info

Donator: EU
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 mjesna zajednica

Status: Završen
Početak: 15 September 2014
Kraj: 5 November 2014

Novosti

Sanacija završena.

Komentar korisnika

Admir Šišić, viši stručni saradnik za poslove javne nabavke općine Doboj Istok

"Ja sam Admir Šišić, viši stručni saradnik za poslove javne nabavke općine Doboj Istok, također zadužen za implementaciju donatorskih projekata, od kojih su projekti i UNDP projekti. UNDP je realizovao više projekata na području općine Doboj Istok, od kojih bi izdvojili tri. To je sanacija glavnog vodovoda za MZ Stanić Rijeka gdje je došlo do oštećenja u riječnom koritu, gdje je sanacija uspješno realizovana i zadovoljni smo. Drugi projekat je uređenje puta prema Osnovnoj četverorazrednoj školi, područnoj školi u Klokotnici, gdje je izvršeno ucjevljenje i sam pristup školi, te je obezbjeđena sigurnosna situacija za dalje plavljenje objekta. U principu s tim projektom smo prezadovoljni. Treća lokacija je sanacija puta na Šikarcu, gdje je izvršeno dreniranje iznad puta te propust gdje je klizište stabilizirano i put je u potpunoj funkciji do dana današnjeg što je izuzetno povoljno za korisnike samog puta i za općinu Doboj Istok, naročito za MZ Hodžići koja je u općini Doboj i kojoj je to alternativni put prema Federaciji."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: