O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu sirovina. Kompanija je uspjela  da zadrži sve uposlenike.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 15 uposlenih

Status: Završen
Početak: 1 December 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su podijeljena.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: