O projektu

Grant sredstva su iskorištena za nabavku sirovina. Kompanija planira da zadrži sve uposlene i eventualno zaposli još jednog radnika.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 5 uposlenih

Status: Završen
Početak: 16 February 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: