O projektu

Evropska unija pomaže djeci, nastavnicima i roditeljima sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini, rekonstrukcijom škola i vrtića, da se vrate normalnom životu. U OŠ Hasan Kikić PŠ Solun rekonstruisani su električne instalacije, santirani sistem, podovi, stolarija, zidovi i fasada. Tip korisnika: Učenici osnovnih i srednjih škola, djeca u vrtićima, nastavni kadar kao i šira lokalna zajednica

Info

Donator: EU
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 Škola

Status: Završen
Početak: 20 August 2014
Kraj: 26 September 2014

Novosti

Rekonstrukcija je završena

Komentar korisnika

Učenici i nastavničko osoblje škole Hasan Kikić Solun, Olovo

Izudin Žilić, sekretar OŠ Hasan Kikić u Solunu, Olovo: " U maju 2014 izlli su se potok Martinovski i rijeka Krivaja i nanijele štete na objektu škole i pripadajuće sportske sale. Ministarstvo obrazovanja Ze-Do kantona je koordiniralo potrebe svih škola oštećenih u poplavama prema donatorima, pa tako i ove. Tokom 2014 UNDP je angažovao firme koje su izvršile sljedeće radove na školi: el. instalacije, sanitarni sistem, podovi, stolarija, zidovi i fasada. Dodatno je urađena termoizolacija na stropu i oluci. Iskreno, škola je renovirana u većem obimu nego što je bila oštećena u polavama, mi smo prezadovoljni."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: