O projektu

Odobrena sredstva su iskorištena za kupovinu nove opreme kako bi kompanija mogla završiti ugovorene poslove u Maglaju i okolnim općinama. Kompanija je zadržala sve uposlenika i zaposlila jednog novog.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 19 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 2 October 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su isplaćena.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: