O projektu

Evropska unija pomaže djeci, nastavnicima i roditeljima sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini, rekonstrukcijom škola i vrtića, da se vrate normalnom životu. U OŠ Braće Radića u Domaljevcu, ps Grebnice rekonstruisani su električne instalacije, sistem grijanja, sanitarni sistem, podovi, stolarija, zidovi i sportska sala. Tip korisnika: Učenici osnovnih i srednjih škola, djeca u vrtićima, nastavni kadar kao i šira lokalna zajednica

Info

Donator: EU
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 škola

Status: Završen
Početak: 20 August 2014
Kraj: 15 November 2014

Novosti

Rekonstrukcija je završena

Komentar korisnika

Stjepan Piljić, ravnatelj OŠ "Braće Radića" Domaljevac, PŠ Grebnice

"Područna škola u Grebnicama je do početka rata radila kao samostalna osnovna škola "Ivo Andrić". U ratu je potpuno bila razrušena. Nakon rata, tačnije 2004. godine izgrađena je nova zgrada škole na mjestu stare, sredstvima vlade Japana a sportska dvorana je izgrađena vlastitim sredstvima i od tada radi kao područna škola u sastavu OŠ "Braće Radića" Domaljevac. Područnu školu u Grebnicama pohađa oko 130 učenika sa područja Bazika i Grebnica. Na području Grebnica smo se uspjeli odbraniti od rijeke Save, međutim, nije bilo mogućnosti da se zaustavi vodena stihija rijeke Bosne. Poplavljeni su svi školski objekti sa sportskom dvoranom.Visina vode je bila oko 40 cm i nije se dugo zadržala ali je napravila veliku štetu na zidovima, namještaju i dr. Djelatnici škole su uz pomoć vatrogasaca, odmah po povlačenju vode, izvršili grubo čišćenje zgrade škole i sportske dvorane. Donatorskim sredstvima Evropske Unije je izvršena cjelokupna rekonstrukcija objekta škole i sportske dvorane (zidovi, podovi). Posebno moram istaći instalaciju novog sisitema grijanja za školsku zgradu i postavljanje sistema za grijanje u sportskoj dvorani koji nije bio prije poplave. Saradnja sa predstavnicima donatora je bila odlična. Ovim putem se želim zahvaliti donatoru na podršci i pomoći, koja je omogućila normalan nastavak rada posle velike nesreće.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: