O projektu

Evropska unija pomaže djeci, nastavnicima i roditeljima sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini, rekonstrukcijom škola i vrtića, da se vrate normalnom životu. U OŠ 19 April Derventa rekonstruisani su električne instalacije, sanitarni sistem, podovi i fasada. Tip korisnika: Učenici osnovnih i srednjih škola, djeca u vrtićima, nastavni kadar kao i šira lokalna zajednica

Info

Donator: EU
Implementator: UNDP
Korisnici: 1 škola

Status: Završen
Početak: 20 August 2014
Kraj: 25 September 2014

Novosti

Rekonstrukcija je završena

Komentar korisnika

Elvira Miljić, Direkto Osnovne škole "19 April"

"Ova škola je pretrpjela velike štete tokom poplava u junu 2010., ali i u maju 2014. godine. U ovim poplavama, u školi su stradale električne instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i podovi škole. U okviru projekta obnove objekta izvršena je zamjena električnih instalacija, postavljeni sanitarni čvorovi, obnovljeni zidova i fasada. Zahvalni smo EU koja je uložila velika sredstva u obnovu ove škole, čime su stvoreni uslovi da 677 učenika ove škole, pohađa nastavu u normalnim uslovima".

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: