O projektu

Odobrena sredstva su iskorištena za nabavku opreme kako bi kompanija ispunila svoje postojeće narudžbe. Kompanija je zadržala sve uposlenike.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 6 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 2 October 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su isplaćena.

Komentar korisnika

Boro Skopljak, adresa je Solunskih dobrovoljaca C3, L4 lokal 7 Doboj

“Dobili smo pomoć u visini od 9 730 KM od USAID i SIDA. Pomoc je bila u kupovini alata za servisiranje i izvodjenje radova. Šteta nam je bila procjenjena na oko 182 000 KM od opštinske komisije koju smo prijavili i udruženju 15 maj. Zadovoljni smo pomoći jer smo bili ostali i bez alata i dobro nam je došlo. Dobili smo i neke nove poslove i zaista je alat stigao u pravo vrijeme. Proširili smo posao, čak smo zaposlili novog radnika za stalno.”

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: