O projektu

Grant sredstva su iskorištena za kupovinu mašina pomoću kojih će pokrenuti proizvodnju. Kompanija planira da zadrži sve uposlenike i eventualno zaposli dva nova radnika do kraja 2015.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 29 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 1 January 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: