O projektu

Grant sredstva će biti iskorištena za nabavku sirovina. U proteklih nekoliko mjeseci kompanija je proizvodnju bila prebacila u bihaćku fabriku ali sada su spremni da je vrate u Šamac. Planiraju da u toku 2015. imaju isti broj zaposlenika kao i prije poplava.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 24 uposlena

Status: Završen
Početak: 1 January 2015
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su dodijeljena.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: