O projektu

Rekonstrukcija i zaštita 5 bunara koji su povezani sa pumpnom stanicom ojačaće najslabiju kariku u vodovodnoj mreži općine Doboj-Jug. Na ovaj način umanjiće se mogućnost kontaminacije najvažnijeg izvorišta vode u općini i stabilno snabdjevanje vodom za 4,400 stanovnika u slučaju nove poplave.

Info

Donator: SAD, BiH
Implementator: CRS
Korisnici: 1,500 domaćinstava i 130 SME

Status: Završen
Početak: 30 October 2014
Kraj: 31 May 2014

Novosti

Radovi su završeni

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: