O projektu

Odobrena sredstva su iskorištena za kupovinu zamjenske opreme i sirovina. Kompanija je uspjela da zadrži sve radnike i zaposli jednog novog.

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 1 firma sa 8 zaposlenih

Status: Završen
Početak: 2 October 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Grant aplikacija je odobrena. Grant ugovor je potpisan. Sredstva su isplaćena.

Komentar korisnika

Sulejman Ceribašić, vlasnik firme

"Katastrofalna poplava iz maja prošle godine zadesila je i moju fabriku, pri čemu su uništene sve mašine (linije) za proizvodnju polipropilenskih veziva, zatim sve sirovine a takođe i gotovi proizvodi pripremljeni za isporuku inostranom partneru. Opštinska komisija je procijenila štetu na 366.000 KM. Uz pomoć USAID-a nabavili smo nove mašine u vrijednosti od 40.000 KM i sirovine u vrijednosti od 20.000 KM. Mnogo smo zahvalni na ovoj pomoći, jer bez toga ne bi smo mogli ni početi sa radom. Međutim, i pored ove svesrdne pomoći, ne radimo punim kapacitetom i kada bi nam neko pomogao u nabavci obrtnih sredstava mogli bi kontinuirano raditi. Moram istaći da 90 % proizvodnje izvozimo u Njemačku".

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: