O projektu

Rekonstrukcija vodovoda za naselje Bijela u cilju obezbjeđenja stabilnog snabdjevanja vodom 955 stanovnika i 163 privredna subjekta. Ovo je pod-projekt projekta rekonstrukcijevodovoda u Maglaju.Rekonstrukcija  vodovodne mreže u 3 ulice: Sarajevska, 1. Marta, Abdulaha Mahmutagića koja obuhvata zamjenu starih cijevi sa PEHD cijevima. Rekonstrukcija vodovoda u naselju "Bijela ploča" obuhvata povezivanje lokalne mreže sa gradskom mrežom vodo-snabdjevanja i izgradnju pumpne stanice.

Info

Donator: SAD
Implementator: CRS
Korisnici: 366 domaćinstava i 135 poljoprivrednika

Status: Završen
Početak: 27 September 2014
Kraj: 20 April 2015

Novosti

Radovi su u toku

Komentar korisnika

Za korisnike: Fuad Hajrulahović, pomoćnik Općinskog načelnika u Službi urbanizma, geodetsko-pravnih i imovinskih poslova

Što se tiće uloženih sredstava za sanaciju štata nastalih u poplavama 2014.godine mogu potvrditi da su sredstva koja se odnose na rekonstrukciju vodovoda u gradu Maglaju, rekonstrukciju vodovoda za Bijelu ploču, sanaciju klizišta i rekonstrukciju puta Liješnica-Bradići kao i sanaciju klizišta i rekonstrukciju puta Donji Bradići, namjenski utrošena i da su projekti uspješno implementirani.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: