O projektu

Rekonstrukcija veterinarske stanice u Šamcu omogućiće obezbjeđenje zdravlja stočnog fonda. Rekonstrukcija obuhvata enterijer, fasadu i popravku krova. Vrijednost bonova podjeljenih stanovništvu za besplatne usluge veterinarske stanice je  36,471 US$.

Info

Donator: SAD, BiH
Implementator: CRS
Korisnici: 5 malih i srednjih preduzeća; 400 poljoprivrednika; 13,143 stanovnika; 3,319 domaćinstava

Status: Završen
Početak: 22 September 2014
Kraj: 5 December 2014

Novosti

Završeno

Komentar korisnika

Aleksandar Stanimirović, direktor Veterinarske stanice u Šamcu

"Veterinarska stanica iz Šamca ima dugu tradiciju u zaštiti zdravlja životinja a samim tim i ljudi. Naša Vet. stanica je bila je među 5-6 ovakvih preduzeća u BiH po kvalitetu usluga i obimu posla. Bili smo dostigli zenit i u stručnom kadru, gdje posebno moram istaći dr Hasu Ceribašića i dr Hasana Izetbegovića. Pre poplave su se osjetili teški trendovi u stočarstvu (smanjenje stočnog fonda) i socio-ekonomske promjene na selu ali smo ipak radili, iako u otežanim uslovima. Pred samu poplavu smo uspjeli da renoviramo jedan dio prostorija. Poplava iz maja prošle godine je potpuno devastirala upravne zgrade, opreme i robe. Posle čišćenja smo osposobili jednu prostoriju u kojoj su bile sve službe (rad u nemogućim uslovima). Otvorila nam se mogućnost da budemo korisnici USAID-ovog projekta CESTA, gdje smo prepoznati kao služba od opšteg interesa. Pristupilo se kompletnom renoviranju centralne zgrade Veterinarske stanice u Šamcu. Zahvaljujući takvoj donaciji sada smo u mogućnosti dobro organizovati svoj posao u pogledu funkcionisanja kompletne veterinarske službe u opštini Šamac. Imali smo odličnu saradnju sa predstavnicima USAID-a (FIRMA projekat, CRS i posebno FARMA projekat). Svi su bili profesionalni i korektni i mi u njima vidimo prijatelje, i veoma bi voljeli da nam navrati i g-din David Barth, bez ikakvih obaveza samo da se pozdravimo."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: