O projektu

Rekonstrukcija puta će biti urađena u 2 faze.Prva faza: istražni radovi i projektovanje na 4 klizišta i 800 m rekonstrukcije puta. Druga faza: istražni radovi i projektovanje na 4dodatna klizišta koja se nalaze na istom putu. Put će koristiti stanovnici sela: Donji Bradići, Gornji Bradići, Fojnica i Globarica (općina Žepče).

Info

Donator: SAD
Implementator: CRS
Korisnici: 8 malih i srednjih preduzeća; 1,950 stanovnika; 430 domaćinstava;

Status: U izradi
Početak: 11 August 2014
Kraj: 31 May 2015

Novosti

Građevisnki radovi su u toku na 5 lokacija klizišta duž puta uključujući i lokaciju Sedra. i to: zemljani radovi, betoniranje pilona i ankera, izgradnja potpornih zidova i odvodnje obrinskih voda. 

Komentar korisnika

Za korisnike: Fuad Hajrulahović, pomoćnik Općinskog načelnika u Službi urbanizma, geodetsko-pravnih i imovinskih poslova

Što se tiće uloženih sredstava za sanaciju štata nastalih u poplavama 2014.godine mogu potvrditi da su sredstva koja se odnose na rekonstrukciju vodovoda u gradu Maglaju, rekonstrukciju vodovoda za Bijelu ploču, sanaciju klizišta i rekonstrukciju puta Liješnica-Bradići kao i sanaciju klizišta i rekonstrukciju puta Donji Bradići, namjenski utrošena i da su projekti uspješno implementirani.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: