O projektu

Rekonstrukcija pumpne stanice za vodo-snabdjevanje "Havdine" koj obezbjeđije vodo-snabdjevanje za najveći dio općine u Doboj-Jug. Obezbjediće stabilno vodo-snabdjevanje za oko 1,500 domaćinstava, 4,4000 stanovnika o 130 SME. Takođe će smanjiti mogućnost nastanka šteta u slučaju novih poplava. Biće podignut dodatni spart na zgradi pumpne stanice u kojoj će biti smještena elektronska oprema, a kako bi se umanjio rizik šteta u slučaju novih poplava.

Info

Donator: SAD
Implementator: CRS
Korisnici: 56 malih i srednjih preduzeća; 74 obrta; 110 poljoprivrednika; 4,400 stanovnika; 1,500 domaćinstava;

Status: Završen
Početak: 30 October 2014
Kraj: 15 April 2015

Novosti

Radovi su završeni

Komentar korisnika

JKP VIS

Ova donacija je izuzetno značajna za vodosnabdjevanje na području Doboj Jug, a samom zaštitom bunara spriječeno je nastajanje štete u slučaju ponovnog porasta nivoa rijeka Usore i Bosne.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: