O projektu

Rekonstrukcija  vodovodne mreže u 3 ulice: Sarajevska, 1. Marta, Abdulaha Mahmutagića koja obuhvata zamjenu starih cijevi sa PEHD cijevima. Rekonstrukcija vodovoda u naselju "Bijela ploča" obuhvata povezivanje lokalne mreže sa gradskom mrežom vodo-snabdjevanja i izgradnju pumpne stanice.

Info

Donator: SAD
Implementator: CRS
Korisnici: 309 domaćinstava i 3 SME

Status: Završen
Početak: 26 September 2014
Kraj: 30 April 2015

Novosti

Radovi su završeni.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: