O projektu

Projekat smo-pomoći. Zbog poplava je odvodni sistem začepljen i trenutno nije u funkciji. Procjena treba da specijalnim kamerama snimi stanje sistema i utvrdi na koji način treba renovirati sistem odvodnje da bi se obezbjedila njegova puna funkcionalnost.

Info

Donator: SAD
Implementator: CRS
Korisnici: 1,258 SME i 11,128 domaćinstava

Status: U izradi
Početak: 19 January 2015
Kraj: 5 April 2015

Novosti

Radovi na snimanju su započeli

Komentar korisnika

Mirko Minić, tehnički direktor KP Vodovod i kanalizacija Šamac

"Poplava iz maja 2014. godine je pričinila veliku štetu na kanalizacionom sistemu grada Šamaca. Između ostalih aktivnosti na sanaciji mreže, imali smo namjeru snimiti mrežu glavnog kolektora a takođe i primarne i sekundarne mreže. Međutim, to se pokazalo veoma skupom aktivnošću. Uz pomoć donacije od USAID-a nabavljena je specijalna kamera za snimanje kanalizacione mreže, kojom smo izvršili snimanje kompletnog sistema. Kamera nam je omogućila da vidimo u kakvom je stanju kanalizaciona mreža a takođe i da vidimo probleme koji su nastali neadekvatnim i nestručnim priključivanjem građana na istu. Sve indicije vezane za oštećenja kolektorske mreže mi sada možemo potvrditi adekvatnim snimkom. Ovakvi podaci nam govore o vrsti i lokaciji oštećenja na kolektorskoj mreži, tako da možemo pripremiti adekvatan program sanacije toga mjesta. Sve ovo govori o vrijednosti donacije na čemu smo veoma zahvalni donatoru. Imali smo dosta kontakata sa predstavnicima USAID-a i saradnja je bila na zavidnom nivou. Kroz te kontakte smo prezentovali dva programa sanacije: 1) generalno čišćenje kolektorske mreže i 2) sanacija izvaljene građevine na rijeci Savi. Za predstavljanje oba programa smo pripremili pisanu i elektronsku verziju, koju smo dali predstavnicima donatora. Zajedno smo obišli lokalitete i na mnogobrojna pitanja donatora smo dali adekvatne odgovore. Donirana kamera je nama vrlo bitan alat, koji koristimo, ne samo u okviru ovog programa, nego i u okviru tekućeg održavanja kanalizacionog i odvodnog sistema grada Šamca. Ovim alatom dolazimo do pravih podataka o stanju kanalizacione i vodovodne mreže. Mi imamo kvalitetne programe za svu problematiku vezanu za sanaciju od poplave vodovodnog i kanalizacionog sistema Šamca, kao i program vezan za održivost samog sistema. Ovo je, ujedno i, apel budućim donatorima da mi u KP "Vodovod i kanalizacija" AD Šamac slobodno možemo reći da smo relevantan faktor i partner za dalju saradnju."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: