O projektu

Program trajnog stambenog zbrinjavanja za 150 domaćinstava pogođenih poplavama i klizištima koji su trajno raseljeni nakon prirodne katastrofe u maju 2014. godine na području Bosne i Hercegovine, nakon prirodne nesreće koja se desila tokom maja 2014 godine. Projektom obuhvaćeno 13 općina na području BiH sa totalnim iznosom donacije od 6778769,44 KM.  

Projekat će postaviti smanjenje rizika od katastrofa u središte svojih aktivnosti, osiguravajući da nema ulaganja u područjima gdje postoji vjerovatnoća da će poplave i klizišta ugroziti rezultate intervencije. Uz ekološku održivost u vidu, dopunske aktivnosti se mogu uključiti u projekat, kroz primjenu inovativnih rješenja energetske učinkovitosti za novoizgrađene kuće. Pored pristupa "gradite bolje" primijenit će se intervencija "gradite zajedno" u svakom mjestu, u saradnji sa lokalnim vlastima, lokalnim javnim institucijama i zajednicama u cilju provođenja aktivnosti za brz oporavak sa jakom komponentom solidarnosti.

10 stambenih jedinica na području OPĆINE ODŽAK uz podršku Vlade SAD-a, Općine Odžak, Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH Norveške i Fondacije Hastor, u ukupnom iznosu od 461 292 KM.

Projektni period 19.05.2015 - 31.05.2016.godine.

 

 

 

Info

Donator: SAD, BiH
Implementator: UNDP
Korisnici: 10 domaćinstava OPĆINA ODŽAK

Status: U izradi
Početak: 19 May 2015
Kraj: 31 May 2016

Novosti

Izvještaj o donaciji trajnog stambenog rješenja za 150 domaćinstava dostupan na uvid radi terenske provjere.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: