O projektu

Ministarstvo za privredu ZE-DO kantona dalo pomoć po općinama u cilju saniranja šteta od poplava a finansirane iz Budžeta Kantona. Ukupan iznos za OPĆINU DOBOJ JUG 233 380 KM.

Info

Donator: ZDK
Implementator: Ministarstvo za privredu ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE DOBOJ JUG

Status: Planira se
Početak: 20 May 2014
Kraj: 20 May 2014

Novosti

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prorodnom nesrećom-poplavama iz maja-augusta 2014 godine. Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: