O projektu

Pomoć poljoprivrednicima kroz Poljoind kroz hranu za životinje i sjemena lucerke, djeteline i mahunarke

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 61 farma

Status: Završen
Početak: 1 October 2014
Kraj: 31 December 2014

Novosti

Isporučeni materijali u upotrebi

Komentar korisnika

Hasan Ibrić, Ćehaje, Srebrenik

"U maju prošle godine poplave su mi uništile sve usjeve. Ja sam poljoprivrednik i bavim se proizvodnjom mlijeka i uzgojem tovnih grla. Prošle godine su mi uništeni usjevi i to 1,5 hektar djeteline lucerke i 1,5 hektar kukuruza. Od USAID-a sam dobio donaciju u stočnoj hrani, ukupno 1,5 tona za tovna grla i 1 tonu za muzna grla. Zadovoljan sam zbog pomoći, ali ne i zbog plaćanja PDV-a u iznosu od 220 KM na uručenu donaciju. Smatram da se za humanitarnu pomoć, ne treba plaćati PDV. Što se tiče oštećene parcele, želja nam je da se sanira, ako budemo imali sredstva."

Refik Pedljić, Špionica, Srebrenik

"Prošlogodišnje poplave, u maju,u potpunosti su mi uništile 5 dunuma djeteline i 5 dunuma kukuruza. Nakon što smo presijali usjeve, ponovo je poplavljeno u augustu. Moja porodica ostala je bez prihoda, jer su svi članovi porodice bili nezaposleni. USAID nam je donirao pomoć i to 1200 kg stočne hrane, za krave i junad. Zahvalni smo na pomoći, ali smo bili iznenađeni što smo morali platiti PDV, u iznosu od 134 KM. Nadamo se da će nam neko pomoći da saniramo oštećene parcele."

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: