O projektu

Vezano za otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanim prirodnom nesrećom izazvanom poplavama iz maja i augusta 2014 godine, Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta je činilo izuzetne napore kako bi se izvršila sanacija i rekonstrukcija što većeg broja školskih objekata. U suradnji sa donatorskom organizacijom Save the Children rekostruisana je kotlovnica u PŠ Ulišnjak, OPĆINA MAGLAJ donacijom u iznosu od 15000 KM. 

Info

Donator: ZDK
Implementator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE MAGLAJ

Status: Planira se
Početak: 20 December 2014
Kraj: 20 December 2014

Novosti

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prorodnom nesrećom-poplavama iz maja-augusta 2014 godine. Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: