O projektu

Realizovana sredstva za vodne naknade Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona OPĆINI KAKANJ u ukupnom iznosu od 85086 KM, Izmjenom Programa utropka sredstava vodnih naknada za 2014 godinu, usvojenog Zaključkom Vlade  broj : 02-14/13817/14 od 03.07.2014, planirana su sredstva za sanaciju šteta od poplava, a shodno Zaključku Vade, broj 02-14-11464/14 od 03.06.2014 dato je zaduženje svim Ministarstvima da odmah pristupe izradi izmjena programa utroška sredstava za 2014 godinu, kako bi se stavila na raspolaganje u svrhu sanacije šteta nastalih usljed elementarne nepogode.

Info

Donator: ZDK
Implementator: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE KAKANJ

Status: Planira se
Početak: 3 July 2014
Kraj: 3 July 2014

Novosti

 

 

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom- poplavama iz maja – avgusta 2014 godine.

 

 

 

 

 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: