O projektu

 

Sanacija šteta u poljoprivredi nakon stanja prirodne nesreće u 2014 godini, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona je predložilo, a Vlada Zeničko –dobojskog kantona usvojila Zaključkom  broj 02-24-18209/14 od 12.09.2014 godine Program relitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesrece uz Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaj u poljoprivedi za 2014 godinu,sanacija štata od poplava/klizišta u intenzivnim zasadima visokostablašica/ broj zaključka 02-14-25659/14 od 30.12.2014 u totalnom iznosu od 65250 KM .

 

Info

Donator: ZDK
Implementator: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

Status: Planira se
Početak: 5 January 2016
Kraj: 30 December 2014

Novosti

 

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom- poplavama iz maja – avgusta 2014 godine.

 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: