O projektu

budzetska sredstva namijenjena za kapitalna uglaganja Sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta u iznosu od 2750000KM, preraspodijeljena za trajnu sanaciju klizista i oštećenja na regionalnim cestam Zaključkom Vlade broj 02-14-18199/14 od 12.09. 2014 godine. Utropak i realizacija ovih sredstava utrošenih za Izradu glavnog projekta u OPĆINI MAGLAJ je u ukupnom iznosu od 5980 KM. 

Info

Donator: ZDK
Implementator: Direkcija za ceste ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE MAGLAJ

Status: Planira se
Početak: 12 September 2014
Kraj: 12 September 2014

Novosti

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom- poplavama iz maja – avgusta 2014 godine.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: