O projektu

 

Bud

Info

Donator: ZDK
Implementator: Direkcija za ceste ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE BREZA

Status: Planira se
Početak: 12 September 2014
Kraj: 12 September 2014

Novosti

 

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom- poplavama iz maja – avgusta 2014 godine.

 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: