O projektu

 Nakon elementarnih nepogoda izmijenjen je Plan zaštite, održavanja i rekonstrukcije cesta, tako da je dio namijenskih sredstava u iznosu od 1080000KM stavljen na raspolaganje u svrhu uspostave hitne prohodnosti i sanacije šteta na regionalnim cestama nasstalih usljed elementarne nepogode. Navedena sredstva utrošena na području Općine Zenica za uspostavu prohodnosti u iznosu od 676 815,39 KM. 

Info

Donator: ZDK
Implementator: Direkcija za ceste ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE ZENICA

Status: Planira se
Početak: 25 July 2014
Kraj: 25 July 2014

Novosti

 Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prorodnom nesrećom-poplavama iz maja-augusta 2014 godine. Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: