O projektu

 

Nakon elementarnih nepogoda izmijenjen je Plan zaštite, održavanjai

Info

Donator: ZDK
Implementator: Direkcija za ceste ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE ZENICA

Status: Planira se
Početak: 25 July 2014
Kraj: 25 July 2014

Novosti

 

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prorodnom nesrećom-poplavama iz maja-augusta 2014 godine. Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: