O projektu

 Nakon elementarnih nepogoda izmijenjen je Plan zaštite, održavanjai  rekosnsturkcije cesta kojim se odustalo od radova na rekonstrukciji, sanaciji i vanrednom održavanju cesta, tako da je dio namjenskih sredstava u iznosu od 1 080 000 KM stavljen na raspolaganje u svrhu uspostave hitne prohodnosti i sanacije šteta na regionalnim cestama nastalim usljed elementarne nepogode. Izmijenjeni plan usvojen je Zaključkom Vlade broj 02-27-15006/14 od 25.07.2014 godine. Navedena sredstva su utrošena i realizovana u OPĆINI BREZA u iznosu od 140 586 KM za stručno tehnički nadzor i  uspostavu prohodnosti.

 

Info

Donator: ZDK
Implementator: Direkcija za ceste ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE BREZA

Status: Planira se
Početak: 25 July 2014
Kraj: 25 July 2014

Novosti

 

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prorodnom nesrećom-poplavama iz maja-augusta 2014 godine. Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: