O projektu

 

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 12-23-15007/14 od 25.07.2014 godine, usvojen je Program utroŠka sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2014 godinu, kojim se namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoline u iznosu od 854500 KM  stavljaju na raspolaganje općinama Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sanacije šteta u oblasti okoliša nastalih usljed elementarne nepogode. U skladu sa citiranim Programom utroška sredstava izvršeni su transferi općinama Zeničko-dobojskog kantona i to za OPĆINU DOBOJ JUG 30000 KM. 

Info

Donator: ZDK
Implementator: Fond za zaštitu okoliša ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici OPĆINE DOBOJ JUG

Status: Planira se
Početak: 25 July 2014
Kraj: 25 July 2014

Novosti

 

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prorodnom nesrećom-poplavama iz maja-augusta 2014 godine. Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: