O projektu

Kantonalna direkcije za robne rezerve ZDK interventna nabavka sredstava za potrebe provođenja mjera za spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nesreće nabavka  stočne hrane, Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj : 02-14-10691/14 od 23.05.2014 godine i Naredbom Kantonalnog štaba Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona broj 16-44-10210-14/14 od 22.05.2014, u ukupnom iznosu od 19251 KM. 

Info

Donator: ZDK
Implementator: Kantonalna direkcija za robne rezerve ZDK
Korisnici: Stanovnici Zeničko-dobojskog kantona

Status: Planira se
Početak: 8 October 2014
Kraj: 8 October 2014

Novosti

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica i sanaciju šteta uzrokovanih prorodnom nesrećom-poplavama iz maja-augusta 2014 godine. Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: