O projektu

Crveni križ kantona pomoć u 1415 paketu hrane, higijene, kuhinjskog set posudja i posteljine za POSAVSKI KANTON u totalnom iznosu od 

Info

Donator: DCK BiH
Implementator: Društvo crvenog križa/krsta BiH
Korisnici: 1415 domaćinstava POSAVSKI KANTON

Status: Planira se
Početak: 16 November 2014
Kraj: 16 November 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. Spisak korisnika dostupan na uvid na osnovu Izvještaja o novčanoj donaciji Crvenog križa F BiH 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: