O projektu

Društvo Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine sanacija poplavljenih domaćinstava UNSKO SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKI PETROVAC za 2 korisnika, u totalnom iznosu od 1700 KM. 

Info

Donator: DCK BiH
Implementator: Društvo crvenog križa/krsta BiH
Korisnici: 2 domaćinstva OPĆINA BOSANSKI PETROVAC

Status: Planira se
Početak: 16 November 2014
Kraj: 16 November 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. Spisak korisnika dostupan na uvid na osnovu Izvještaja o novčanoj donaciji Crvenog križa F BiH 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: