O projektu

Pomoć poljoprivrednicima u Opštini Odzak kroz Udruženje Mlijecni put

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 33 farme

Status: Završen
Početak: 12 February 2015
Kraj: 20 April 2015

Novosti

Isporučeni materijali u upotrebi

Komentar korisnika

Fikret Bavrk

U Odžaku živim oduvijek, starosjedioc sam. Poljoprivredom sam se malo bavio prije rata, i sada poslije rata, od 1996.godine, od kako smo se vratili kući. Poplave su mi odnijele 30 dunumu kukuruza, ječma, suraži, trikitali, te povrća 6 dunuma (krompir, luka, graha). Od USAID-a samo dobio 1,200kg koncentrata za stoku. Ta mi je pomoć dobro došla, jer nisam morao da kupujem hranu, ali stoka bi i bez te hrane, svakako bila očuvana. Imam devet krava, pet bikova i petero teladi.

Muazem Omeragić

U Odžaku živim od rođenja. Moj otac se bavio poljoprivredom, a ja sam se njome počeo baviti tek poslije rata. Za vrijeme poplava otišlo mi je 50 dunuma usjeva, ali sam to uspio presijati, tako da štetu nisam ni osjetio. Poplava nije došla u nezgodno vrijeme pa se i hrana mogla namiriti, presijati. Dobio sam dvije tone koncentrata od USAID-a, a da mi je ta pomoć trebala toliko, i nije. Imam deset krava, pet bikova, šest teladi. Radim da bih živio, ali da mogu unaprijed da idem, da napredujem, ne mogu.

Mustafa Bavrk

U Odžaku stanujem od rođenja, starosjedioc sam. Poljoprivredom se bavim od 1978.godine. Za vrijeme poplava mi je otišlo 70 dunuma strvi (pešnica, ječam) i 10 – 12 dunuma kukuruza. Od USAID-a sam, preko udruženja "Mliječni put",dobio koncentrata za stoku - četiri vreče po grlu. Imam sedam krava, dvanaest bikova, junica devet, i šest ženskih telad. Hrana koju sam dobio mi je dobro došla, ali bi stoka opstala i bez nje. To je sitno, hrana za pet dana.

Omer Omerović

Dobio sam 5-6 vreća koncentrata na pet krava. Šteta koju sam pretrpio za vrijeme poplava u maju, prošle godine, je ogromna. Potopljeno mi je 400 kvadrata farme. Sijeno i žito što je ostalo u štali je otišlo, stoku sam sa traktorom mora da izvlačim. Izgubio sam i 1,950 dunuma kukuruza i graha, pet dunuma djeteline – to zemiljište mi je pod zakupom, 4,700 dunuma kukuruza, i dva dunuma djeteline u Modričkom Lugu. Imam šest krava, jednog bika, jedno tele. Za vrijeme poplava sam imao sedam krava, bika i dvoje telad. Poljoprivredom se bavim od 2008.godine. Pomoć koju sam dobio od USAID-a mi je značila puno. Stoka bi opstala i bez te hrane, ali mi je puno značila. Nisam morao da kupujem hranu. Jednu sam kravu morao prodati. Imao sam 1,50 mjesec s čime da hranim stoku. Što se tiče druge vrste pomoći, ja ništa više nisam dobio. Razlog tome je vjerovatno moja stranačka neopredijeljenost. Komisija je par puta dolazila do moje kuće, popisivala štetu, ali ja ništa nisam dobio. Dešavalo se i da samo prođu pored moje kuće ističući kako meni ništa nije potrebno.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: