O projektu

Novčana sredstva CK FBiH za nabavku ogrijeva Unsko Sanski kanton OPĆINA BOSANSKI PETROVAC za 5 korisnika, u totalnom iznosu od 1500 KM

Info

Donator: CK FBiH
Implementator: Crveni križ F BiH
Korisnici: 5 domaćinstava OPĆINA BOSANSKI PETROVAC

Status: Planira se
Početak: 16 November 2014
Kraj: 16 November 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. Spisak korisnika dostupan na uvid na osnovu Izvještaja o novčanoj donaciji Crvenog križa F BiH 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: