O projektu

Novčana sredstva CK FBiH za nabavku ogrijeva Unsko Sanski kanton OPĆINA  BOSANSKA KRUPA, za 9 korisnika, u totalnom iznosu od 1500KM

Info

Donator: CK FBiH
Implementator: Crveni križ F BiH
Korisnici: 9 domaćinstava OPĆINA BOSANSKA KRUPA

Status: Planira se
Početak: 16 November 2014
Kraj: 16 November 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. Spisak korisnika dostupan na uvid na osnovu Izvještaja o novčanoj donaciji Crvenog križa F BiH 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: