O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć - po dva ormara za ugrožene porodice za 7 domaćinstava OPĆINA BOSANSKI ŠAMAC.  Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 7 domaćinstava OPĆINA BOSANSKI ŠAMAC

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: