O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć kupaonički elementi prema ugroženim porodicama za 15 domaćinstava JANJA. Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 14 domaćinstava OPĆINA JANJA

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: