O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć kupaonički elementi prema ugroženim porodicama za 60 domaćinstva MAGLAJ . Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 60 domaćinstava OPĆINA MAGLAJ

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Korisnici donacije 60 domaćinstava OPĆINA MAGLAJ, Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: