O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za po dva kreveta prema ugroženim porodicama za 6 domaćinstva MAGLAJ . Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere, u prilogu. 

 

 

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 6 domaćinstava OPĆINA MAGLAJ

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Korisnici donacije po dva kreveta Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" : 

Karabegović Rasim,
Mujanovic Senija,
Garibović Fuada,
Bradarić Emina,
Bašić Mahmut,
Emir Hadžić,

Drugi projekti u blizini

Podržano od: