O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za po jedan krevet prema ugroženim porodicama za 16 domaćinstva MAGLAJ . Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 16 domaćinstava OPĆINA MAGLAJ

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere donacija za jedan krevet za 16 domaćinstava, OPĆINA MAGLAJ. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: