O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za kuhinjski namještaj prema ugroženim porodicama za 15 domaćinstva JANJA. Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 15 domaćinstava OPĆINA JANJA

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere za 15 domaćinstava OPĆINA JANJA. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: