O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za kuhinjski namještaj prema ugroženim porodicama za 3 domaćinstva SREBRENIK. Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere u prilogu. 

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 3 domaćinstva OPĆINA SREBRENIK

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Korisnici donacije OPĆINA SREBRENIK: 

Kesetović Ifeta,
Avdo Mešanović,
Moranjkić Hajrudin

Drugi projekti u blizini

Podržano od: