O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za kuhinjski namještaj prema ugroženim porodicama za 46 domaćinstva BOSANSKI ŠAMAC. Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 46 domaćinstava BOSANSKI ŠAMAC

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

 Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: