O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za kuhinjski namještaj prema ugroženim porodicama za 14 domaćinstva VUKOSAVLJE. Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 14 domaćinstava OPĆINA VUKOSAVLJE

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere.

Komentar korisnika

Aida Omerović

Za pomoć koju sam dobila sam jako zahvalna. Šteta koju sam pretrpjela na kući bila je velika i sama iz vlastitih sredstava ne bih mogla da saniram svu štetu. Iz vlastitih sredstava sam mogla da udarim roklo u dnevnom boravku, a oni su mi postavili laminat u dnevnom boravku, ploćice u kuhinji i uradili su mi izolaciju. Na drugoj kući, gdje mi je šteta procijenjena u vrijednosti od 5.000KM do 6.000KM, u predsoblju su mi polijepili ploćice i u dvije sobe 3/4 postavili laminat. Dobila sam i kuhinju koju sam smjestila u tu drugu kuću, s tim što ću je kasnije postaviti u ovu kuću, jer je moja oštečena i puna vlage. Zadovoljna sam i sa radom izvođača radova, sve su fino uradili.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: