O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za kuhinjski namještaj prema ugroženim porodicama za 4 domaćinstvaZAVIDOVIĆI.  Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere- u prilogu. 

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 4 domaćinstva OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Korisnici donacije OPĆINA ZAVIDOVIĆI : 

Delić Mina, 
Smajlović Rasma,
Jakšić Safet, 
Jakšić Sulejman

Drugi projekti u blizini

Podržano od: