O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za kuhinjski namještaj prema ugroženim porodicama za 9 domaćinstva BRATUNAC. Izvještaj Fondacije HASTOR "Srcem za BiH" dostupan na uvid radi terenske provjere - u prilogu. 

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 9 domaćinstava OPĆINA BRATUNAC

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Korisnici donacije: 

Durmić Muhamer, 
Ahmić Mensur, 
Ismeta Omerović, 
Ramiza Omerović, 
 Redžo Omerović, 
 Muminovic Hava( Most K.polje), 
 Muminovic Mumin (Most K. polje), 
 Mehmedović Senad,
 Malagić Salih 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: