O projektu

Fondacija HASTOR "Srcem za BiH" pomoć za kuhinjski namjestaj prema ugroženim porodicama za 4 domaćinstva OLOVO

Info

Donator: Hastor
Implementator: Fondacija HASTOR
Korisnici: 4 domaćinstva OPĆINA OLOVO

Status: Planira se
Početak: 30 September 2014
Kraj: 30 September 2014

Novosti

Fondacija Hastor izvještaj Projekta "Srcem za BiH" , korisnici donacije: Šabnanović Mediha, Ahmetspahić Mehrudin, Sabira Jamaković, Husejin Dzamkovic, Općina Olovo

 
 
 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: