O projektu

Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH Sanski Most izgradnja stambene jedinice, na osnovu odluke 01-14-242-14/14

 

Info

Donator: BiH
Implementator: Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH
Korisnici: Stanovnici Sanskog Mosta

Status: Planira se
Početak: 14 September 2014
Kraj: 14 October 2014

Novosti

Ne postoji spisak korisnika kojima je izvrsena izgradnja stambenih jedinica. 

Komentar korisnika

Keranović Amir i Erna

Tokom poplava u donjem spratu naše kuće bilo je 40cm vode što je napravilo totalnu štetu, a također su nam oštećeni i pomoćni objekti te automobil. Od Federalnog fonda preko općine Sanski Most smo dobili 1000KM i nismo zadovoljni jer smo dosta potrošili novca za nabavku ptrebne papirologije, a šteta nam je bila mnogo veća od 1000KM.

Ališić Jusuf i Hanka

Tokom poplava uništen nam je komplet donji sprat kuće sa stvarima a kao pomoć smo dobili 1000KM preko Općine i 10 kvadrata laminata preko UNDP-a. Nismo pretjerano zadovoljni jer smo imali mnogo veću štetu koju smo morali sami sanirati.

Kazić Fehim

U poplavama nam je otišao komplet donji sprat kuće sa namještajem i tehnikom, zatim drva za ogrijev te usijevi. Kao pomoć smo dobili samo 1000KM preko Općine i nismo zadovoljni jer je to jedina pomoć koju smo dobili, a s kojom nismo mogli sanirati štetu.

Cepić Mustafa

U poplavama sam izgubio komplet donji sprat kuće sa namještajem i tehnikom, a kao pomoć sam dobio samo 1000KM preko općine Sanski Most i nismo zadovoljni s visinom donacije.

Opakić Halima

U poplavaa mi je otišao komplet donji sprat kuće sa namještajem i tehnikom, zatim podovi i zidovi su oštećeni, a kao pomoć smo dobili samo 1000KM preko Općine. Nismo zadovoljni jer smo aplicirali i prema Federaciji za sanaciju i prošli na konkursu ali još uvijek nismo dobili ništa.

Talić Irfan

U poplavama mi je uništena garaža i dva automobila, a ukupna šteta mi je iznosila oko 20.000KM. Na osnovu toga sam od Federalnog fonda preko Općine dobio 1000KM. Djelimočno sam sanirao štetu i zadovoljan sam dobivenim.

Kljunić Muhamed

Tokom poplava uništen mi je komplet donji sprat sa namještajem i tehnikom, zatim kupatilo sa WC-om, kao i zidovi, stolarija te pomoćni objekti. Preko općine Sanski Most dobio sam 1000KM pomoći s kojima sam sanirao manji dio štete. Nisam zadovoljan visinom donacije jer sam vlastitim sredstvima morao sanirati veliku štetu.

Karabeg Fadila

Tokom poplava uništen mi je kompletan donji sprat sa podovima, zidovima i namještajem i tehnikom. Kao pomoć smo dobili preko općine Sanski Most 1000KM i sanirali smo jedan dio štete. Ostatak smo sanirali vlastitim novcem pa ne možemo biti pretjerano zadovoljni sa visinom donacije.

Leier Zinaida

Poplave su nam uništile komplet donji sprat kuće a preko općine Sanski Most smo dobili pomoć od Federalnog fonda u visini od 1000KM s tim smo sanirali dio štete i zadovoljni smo.

Huremović Mufid

Poplave su mi uništile donji sprat sa namještajem, zidovima, stolarijom i sl. Kao pomoć smo od Federalnog fonda dobili 1000KM te smo sa tim sanirali mani dio štete. Ne možemo biti zadovoljni visinom donacije a morali smo uložiti dosta vlastitih sredstava za sanaciju.

Karić Emir i Almase

Poplave su nam uništile donji sprat sa podovima, stolarijom, zidovima, a dobili smo oko 900KM pomoći što smo iskoristili za kupovinu namještaja i popravak oštećenja. Nismo zadovoljni dobivenim jer smo većinu štete sanirali sami.

Aganović Kelima

U poplavama nam je stradala komplet kuća sa namještajem i tehnikom, kao i podovi, zidovi, stolarija. Kao pomoć dobili smo 1000KM iz Federalnog fonda a taj novac smo uložili u sanaciju, mada smo mnogo više uložili vlastitih sredstava kako bi obnovili štetu.

Kazić Irfan

Poplave su uništile donji sprat moje kuće sa pomoćnim objektima, a kao pomoć preko općine Sanski Most putem Federalnog fonda dobio sam 1000KM. S dobivenim novcem sam uspio sanirati mali dio štete, dok sam ostatak završio vlastitim novcem.

Bašić Vasva

Poplave su nam uništile kompletan donji sprat kuće sa podovim zidovima i namještajem. Kao pomoć od Federalnog fonda dobili smo 1000KM koje su nam pomogle da saniramo dio štete i uglavnom smo zadovoljni dobivenim.

Gubelić Maida

Oko 40cm vode koja nam je ušla u kuću uništila je zidove, podove, stvari, alat, a kao pomoć smo dobili 1000KM preko općine Sanski Most s čime smo sanirali dio štete i uglavnom smo zadovoljni.

Zenkić Amir

Poplave su mi uništile donji sprat kuće sa dvije garaže i kotlovnicom, a od Federalnog fonda sam dobio 1000KM. S tim smo uspjeli sanirati mali dio štete, dok sam ostatak sam i nešto UNDP. Uglavnom sam zadovoljan.

Smailagić Hakija

U poplavama sam izgubio sprat kuće sa namještajem i tehnikom, zatim automobil i pomoćne objekte, kao pomoć sam dobio 1000KM od preko Općine i zadovoljan sam.

Mehadžić Fadila i Meliha

U poplavama nam je otišao donji sprat kuće sa namještajem i podovima, a dobili smo 1000KM preko Općine i zadovoljni smo.

Talić Esad

Poplave su mi uništile kompletan donji sprat kuće a kao pomoć sam dobio samo 1000KM iz Federalnog fonda. Uspio sam sanirati manji dio štete ali sam uglavnom zadovoljan.

Šekić Slavica

Poplave su nam uništile kompletan donji sprat sa namještajem podovima i stolarijom. Dobili smo 1000KM preko Općine i to nam je dobro došlo s obzirom da smo ranije sanirali štetu vlastitim novcem i nismo pretjerano zadovoljni visinom donacije jer nam je šteta bila mnogo veća.

Muratagić Ismet i Adevija

Poplave su nam uništile donji sprat kuće sa namještajem podovima zidovima i tehnikom. Osim materijalnih šteta zadesila me i bolest pa sam to iskoristila za liječenje te smo zadovoljni sa donacijom.

Čekić Nihad

Poplave su mi uništile sprat kuće kompletno i alat u radioni, a kao pomoć sam dobio 1000KM i nisam pretjerano zadovoljan visinom donacije jer mi je šteta mnogo veća pa sam sam morao obnavljati većinu.

Kararić Zilhad i Muradija

U poplavama smo izgubili komplet donji sprat sa pomoćnim objektima a preko Općine smo dobili 1000KM pomoći te smo uspjeli kupiti nešto materijala i relativno smo zadovoljni.

Gromilić Muhamed

Poplave su nam uništile donji sprat kuće i prateće objekte, a pomoć od Federalnog fonda nam je malo pomogla te smo sve sami sanirali.

Talić Elhad

Poplave su mi uništile donji sprat kuće, tri vozila, pčelarsku opremu i aparate u radioni u vrijednosti oko 100 hiljada maraka. Kao pomoć sam dobio od Federalnog fonda 1000KM, zatim dio pčelarske opreme preko Udruženja i renoviranje dijela kuće.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: