O projektu

Fond otvoreno društvo BiH i grad bijeljina su u periodu od 01.09 2014-30.11.2014 realizirali projekat Pomoć u saniranju šteta izazvanih poplavama u Bijeljini. Ovim projektom je izvršeno čišćenje dijela tercijlane kanalaske mreže hidro melioracionog sistema Semberija u dužini od 26km na povrsini od 231,14m. Obavljeno je sječenje drveća, šiblja id rugog rasitanja i uklanjanje smeća i drugog otpada sa površina dna kanala, pokosa kao i bankina širine 1 metar sa dvije strane kanala i odvozom istog na deponiju; čišćenje propusta koji su začepljeni muljem i raznim otpadom; uklanjanje 5 betonskih propusta koji su polomljeni i nisu u funkciji, te izgradnja novih; popravljanje usrušenih nasipa, obala kanala i optećenih puteva u sklopu hidromelioracionog sistema. Isplaćeno je 207110,00 KM za privremeno radno angažovanje 167 osoba u stanju socijjalne potrebe . Radove je izveo DOO Patriot Bijeljina. 

Info

Donator: FOD
Implementator: Fond otvoreno društvo BiH
Korisnici: Stanovnici Bijeljine

Status: Planira se
Početak: 9 September 2014
Kraj: 4 December 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti , stepen realizacije nepoznat. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: